CBS Günü
CBS Günü
CBS Günü
Akıllı Nesiller, Akıllı Şehirler Resim Yarışması

Yarışmanın Amacı

Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda farkındalığı artırmak üzere tüm dünyada Kasım ayı içerisinde kutlanan "Dünya CBS Günü"nü geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ev sahipliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara Congresium ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin ana teması "Bilgi Toplumunun Yaşam Alanı Akıllı Şehirler, Şehircilikte Akıllı Altyapıların ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü, CBS Destekli Akıllı Kent Uygulamaları, Akıllı Nesiller-Akıllı Şehirler" olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da katılımı beklenen etkinliğe yurt dışı ve yurt içinden konunun uzmanı konuşmacıların, akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin, yerel yönetimlerin yöneticilerinin, kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı sağlanacaktır.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek “Akıllı Nesiller, Akıllı Şehirler” yarışması ile; çocukların erken yaştan itibaren kendilerini ve dünyayı gözlemlemesi, coğrafi bilgi ile yaşadığı çevre ve şehir arasındaki ilişkiyi kurması, geleceğin yaşam alanı olacak akıllı şehirler konusunda farkındalık yaratmak ve hayal güçlerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Kapsamı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2017 Dünya CBS Günü Sempozyumu kapsamında Ankara İli’nde öğrenim gören İlköğretim 3. ve 4. Sınıf öğrencileri için “Akıllı Nesiller, Akıllı Şehirler” resim yarışması düzenlenecektir.
Resim yarışmasında ele alınacak konular genel olarak;

 • Sürdürülebilir, akıllı ve yaşanabilir şehirlerin ev sahibi olacak nesillerin dünyasında akıllı şehirler neye benziyor?
 • Akıllı şehirde olmazsa olmazlar nelerdir? Akıllı şehirlerin gelişimi Coğrafi Bilgi Sistemlerini nasıl etkileyecek?
 • Coğrafi Bilginin etkin yönetimi şehirlerimizi nasıl şekillendirecek? Akıllı bir şehirde yollar, köprüler, havalimanları, limanlar, binalar, elektrik ve su altyapıları, haberleşme ve iletişim altyapısı, eğitim ve sağlık hizmetleri nasıl olmalı? Şehirler insanların hayatlarını kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemleri ve iletişim teknolojilerinden en etkili şekilde nasıl faydalanabilir? Daha “yaşanabilir” şehirler için neler yapılmalı?

Başvuru Süreci

 • Yarışma kapsamında olan öğrenciler yaptıkları resimleri sınıf öğretmenlerine teslim ederler.
 • Sınıf öğretmenleri resmin arkasında öğrencinin bilgilerine yer verilip verilmediğini kontrol eder, eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlar.
 • Sınıf öğretmenleri, resimleri, okullarındaki okul yönetimine teslim eder.
 • Okul yönetimi okulundaki tüm resimleri ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim eder. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde toplanan resimler aşağıdaki adrese elden veya posta yoluyla gönderilmelidir:

Başvuru Adresi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi
Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi No: 278 Çankaya / Ankara

 • Gönderilen resimlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak sınıf öğretmenlerinin ve okul yönetimlerinin sorumluluğudur.
 • Taşıma sürecinde kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan resimlerle ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.
 • Resimler zarar görmeyecek bir biçimde ambalajlanarak 03/11/2017 tarihine kadar okul müdürlüklerine, okul idaresi tarafından ise bulundukları ilçenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 08/11/2017 tarihine kadar teslim edilmelidir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kendilerine gelen başvuruları son katılım tarihi olan 10/11/2017 tarihine kadar üzerine “Akıllı Nesiller, Akıllı Şehirler Yarışması” yazılarak başvuru adresine elden veya posta yoluyla göndermelidir.

Yarışma Takvimi

 • Resimlerin okul müdürlüklerine teslime edilmesi için son tarih 03/11/2017’dir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilemez.
 • Gerekli görülmesi halinde, yarışmaya başvuru süresi, Millî Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uzatılabilir. Yarışma takvimi aşağıda yer almaktadır.
Yarışma ile İlgili İş ve İşlemler Sorumlu kişi/kurum Tarih
Yarışma Şartnamesinin Duyurusunun Yapılması Ve Okullara Gönderilmesi Millî Eğitim Bakanlığı 9 Ekim 2017
Yarışmanın 3. Ve 4. Sınıf Öğretmenlerine Duyurulması, Öğrencilerin Yarışma Hakkında Bilgilendirilmesi Okul Yöneticileri,
3. Ve 4. Sınıf Öğretmenleri
9–13 Ekim 2017
Yarışmaya Gönderilecek Resimlerin Yapılması Ve Sınıf Öğretmenlerine Teslim Edilmesi 3. Ve 4. Sınıf Öğrencileri
3. Ve 4. Sınıf Öğretmenleri
16 Ekim –3 Kasım 2017
Okuldaki Tüm Resimlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi Okul Yöneticileri 06-08 Kasım 2017
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından Resimlerin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 08-10 Kasım 2017
Ödül Töreni Millî Eğitim Bakanlığı Ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 30 Kasım 2017

Verilecek Ödüller

Birincilik, ikincilik, üçüncülük, üç adet mansiyon ve üç adet teşvik ödülü olmak üzere toplam dokuz kategoride ödül verilecektir. Ödüller etkinliğe teşrifleri halinde; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakan Sayın Binali YILDIRIM, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ ile Millî Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından 30 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek 2017 Dünya CBS Günü Etkinlikleri Açılış Töreni’nde takdim edilecektir.

Eser sahiplerine verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.

Birincilik Ödülü:

* 7.500,00 TL
* Bir yıllık TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi aboneliği,
* Sınıf öğretmenine Teşekkür Belgesi,

İkincilik Ödülü:

* 6.000,00 TL
* Bir yıllık TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi aboneliği,
* Sınıf öğretmenine Teşekkür Belgesi,

Üçüncülük Ödülü:

* 5.000,00 TL
* Bir yıllık TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi aboneliği,
* Sınıf öğretmenine Teşekkür Belgesi,

Mansiyon Ödülü (3 kişi):

* 2.500,00 TL
* Bir yıllık TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi aboneliği,
* Sınıf öğretmenine Teşekkür Belgesi,

Teşvik Ödülü (3 kişi):

* 1.500,00 TL
* Bir yıllık TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi aboneliği,
* Sınıf öğretmenine Teşekkür Belgesi

 • Sergilenmeye hak kazanan her ESER sahibine “Teşekkür Belgesi” verilecektir.
 • Ayrıca, Seçici Kurul tarafından belirlenecek olan ilk 50 resim 30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek 2017 Dünya CBS Günü Etkinlikleri sırasında sergilenecektir.

Detaylı katılım koşulları için lütfen linki tıklayınız.